Hyrdedreng drukner i mergelgrav

Skodborg-Vandfuld Herreders Fogedprotokol 1885-89.

Reg, B77B- 5131. (Comp =den vidneafgivende ~ middelalderlatin)

” 23.08.1888 mødte Fogeden i Sønderby i Hygum til Oplysning om Hyrdedrengen Jens Jensen Underbjergs Dødsmaade.

1.

Fremstod Jesper Sønderbys Hustru ( Sønderbyvej 25 ) Kirstine og forklarede, at da hun i gaard aftes kl. omtrent 8 gik en Tur over Marken, saa Naboens Hyrdedreng Jens Jensen Underbjerg trække hen mod en Mergelgrav med 4 sammenkoblede Kalve. Et Øjeblik efter hørte hun en Plump i Vandet. Hun saa mod Mergelgraven, Drengen kunde hun ikke se, derimod saa hun alle 4 Kalve svømme i Vandet. Hun løb hastig til Graven, hvor hun saa Drengens  Hoved oven Vande, men han skreg ikke og Comp ved heller ikke, om han pjaskede med Arme og Ben. Comp skreg op og kom der efterhaanden en Del Folk til stede, men da var Drengen gaaet til Bunds. Comp, der var stærkt rystet, gik nu hjem.

2.

Fremstod Ungkarl Christen Sønderby Nielsen, der forklarede, at Afdøde var 13 aar og Hyrdedreng hos Comp`Far. Kreaturerne paa Gaarden blev vandet ved en Mergelgrav i Marken, men havde Drengen streng ordre til ikke at lade kalvene komme til Mergelgraven, men tage Vand op med en Spand. Da Ulykken skete, havde Drengen ogsaa tagen en Spand med. Han kom først til efter Anskrig. Mergelgraven har en Dybde af ca 9 Alen.

Comp mener, at Kalvene har villet være ud at svømme, og at Afdøde har  holdt igjen paa Tøjret og derved er bleven trukket ud i Graven, uden han kunde give  slip.”

Print Friendly, PDF & Email